Varsity: Portsmouth @ West 9/03/10 - bobbiannphotos